اردیبهشت ۱۳۹۴

آهنگ گئجه لر آی گئجه لر آی باتار آی گئجه لر از بابا میرزایف

By |اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴|

آهنگ گئجه لر آی گئجه لر آی باتار آی گئجه لر از بابا میرزایف

[…]

دانلود آهنگ ایلک باهار با صدای بابا میرزایف

By |اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴|

آهنگ ایلک باهار از بابا میرزایف

[…]

دانلود آهنگ گل اولاخ بیر بیری میزه سنده همدم منده همدم از بابا میرزایف

By |اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴|

آهنگ گل اولاخ بیربیری میزه سنده همدم منده همدم با صدای بابا میرزایف

[…]

دانلود آهنگ چاغیریرام گل با صدای بابا میرزایف

By |اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴|

آهنگ چاغیریرام گل از بابا میرزایف

[…]

دانلود تصنیف قارا گؤزلر با صدای بابا میرزایف

By |اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴|

تصنیف قارا گؤزلر از بابا میرزایف

[…]

آهنگ شاد آذری گوموش کمر اینجه بئله دار گله از بابا میرزایف

By |اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴|

آهنگ شاد آذری گوموش کمر اینجه بئله دار گله از بابا میرزایف

[…]

دانلود آهنگ یاخان دویمه له با صدای بابا میرزایف

By |اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴|

آهنگ یاخان دویمه له از بابا میرزایف

[…]

دانلود تصنیف منی آتدین آتشه با صدای بابا میرزایف

By |اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴|

تصنیف منی آتدین آتشه از بابا میرزایف

[…]