آبان ۱۳۹۴

کلیپ تصویری آواز تیمور مصطفی اف تصنیف واغزالی

By |آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴|

دانلود کلیپ تصویری آواز تیمور مصطفی اف تصنیف واغزالی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

[…]

کلیپ تصویری تیمور – آهنگ سارای

By |آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴|

دانلود آهنگ سارای با صدای تیمور مصطفی اف با لینک مستقیم و کیفیت عالی

[…]

کلیپ تصویری تیمور مصطفی اف – تصنیف سئوگیلیم سن گؤزل یار

By |آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴|

دانلود کلیپ تصویری تصنیف سئوگیلیم سن گؤزل یار از تیمور مصطفی اف با لینک مستقیم و کیفیت عالی

[…]

دانلود فیلم کنسرت تیمور مصطفی اف

By |آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴|

تیمور مصطفی اف در این کنسرت ( ای ساربان – سن سن سن – سودان گلن سورمه لی قیز – آیلی گئجه ) و چند تصنیف دیگر را اجرا می کند . 

[…]

کلیپ تصویری لای لای بالا لای لای از تیمور

By |آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴|

دانلود کلیپ تصویری لای لای بالا لای لای از تیمور مصطفی اف با لینک مستقیم و کیفیت عالی

[…]

کلیپ تصویری تیمور – تصنیف بؤز آت

By |آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴|

دانلود کلیپ تصویری تصنیف بؤز آت از تیمور مصطفی اف با لینک مستقیم و کیفیت عالی

[…]

کلیپ تصویری آهنگ سارای از تیمور

By |آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴|

دانلود کلیپ تصویری آهنگ سارای از تیمور مصطفی اف ( اجرا شده در کنسرت ایران ) با لینک مستقیم و کیفیت عالی

[…]

کلیپ تصویری کنسرت ایران تیمور – ائله بندم

By |آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴|

دانلود کلیپ تصویری کنسرت ایران تیمور – ائله بندم –  با تار فیروز علی اف و کمانچه یونس شریف اف با لینک مستقیم و کیفیت عالی

[…]