اردیبهشت ۱۳۹۴

دانلود آهنگ داغلار قیزی ریحان از قدیر رستم اف

By |اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۴|

آهنگ داغلار قیزی ریحان از قدیر رستم اف

[…]

دانلود تصنیف لاچین از قدیر رستم اف

By |اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۴|

تصنیف لاچین با صدای قدیر رستم اف

[…]

دانلود تصنیف نئیچون گلمز با صدای قدیر رستم اف

By |اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۴|

تصنیف نئیچون گلمز از قدیر رستم اف

[…]

دانلود تصنیف شیروانین یوللاری با صدای قدیر رستم اف

By |اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۴|

تصنیف شیروانین یوللاری از قدیر رستم اف

[…]

دانلود تصنیف حصار با صدای قدیر رستموف

By |اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۴|

تصنیف حصار از قدیر رستموف

[…]

دانلود تصنیف اولماز اولماز دئیرسن با صدای قدیر رستموف

By |اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۴|

تصنیف اولماز اولماز دئیرسن از قدیر رستموف

[…]