خرداد ۱۳۹۶

دانلود تار آذربایجانی از صاحیب پاشازاده

By |خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۶|

*** www.SAHANDSHOP.com *** مجموعه بینظیر تکنوازی و آموزش تار آذربایجانی ( با قیمت مناسب – کیفیت عالی در دی وی دی های چاپ شده با بسته بندی شکیل ) – شماره تلگرام ما : ۰۹۳۸۰۴۲۰۱۰۲

تار آذربایجانی از موراد حسین اف

By |خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۶|

*** www.SAHANDSHOP.com *** مجموعه بینظیر تکنوازی و آموزش تار آذربایجانی ( با قیمت مناسب – کیفیت عالی در دی وی دی های چاپ شده با بسته بندی شکیل ) – شماره تلگرام ما : ۰۹۳۸۰۴۲۰۱۰۲

خرداد ۱۳۹۶

دانلود تار آذربایجانی؛ گئدیرسن

By |خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۶|

*** www.SAHANDSHOP.com *** مجموعه تصویری تار آذربایجانی و آموزش تار آذربایجانی با قیمت مناسب – در دی وی دی های چاپ شده ( شماره تلگرام ما : ۰۹۳۸۰۴۲۰۱۰۲ )

تار آذربایجانی؛ نه گلمز اولدون

By |خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۶|

*** www.SAHANDSHOP.com *** مجموعه تصویری تار آذربایجانی و آموزش تار آذربایجانی با قیمت مناسب – در دی وی دی های چاپ شده ( شماره تلگرام ما : ۰۹۳۸۰۴۲۰۱۰۲ )

تار آذربایجانی؛ میرزه یی رقصی

By |خرداد ۹ام, ۱۳۹۶|

*** www.SAHANDSHOP.com *** مجموعه تصویری تکنوازی و آموزش تار آذری ( با قیمت مناسب – کیفیت عالی در دی وی دی های چاپ شده با بسته بندی شکیل ) – شماره تلگرام ما : ۰۹۳۸۰۴۲۰۱۰۲

دانلود تار آذربایجانی – ناز نازی رقصی

By |خرداد ۹ام, ۱۳۹۶|

*** www.SAHANDSHOP.com *** مجموعه تصویری تکنوازی و آموزش تار آذری ( با قیمت مناسب – کیفیت عالی در دی وی دی های چاپ شده با بسته بندی شکیل ) – شماره تلگرام ما : ۰۹۳۸۰۴۲۰۱۰۲

دانلود تار آذربایجانی – آیلی گئجه لر

By |خرداد ۹ام, ۱۳۹۶|

*** www.SAHANDSHOP.com *** مجموعه تصویری تکنوازی و آموزش تار آذری ( با قیمت مناسب – کیفیت عالی در دی وی دی های چاپ شده با بسته بندی شکیل ) – شماره تلگرام ما : ۰۹۳۸۰۴۲۰۱۰۲

دانلود تار آذربایجانی – موغام زابل

By |خرداد ۱ام, ۱۳۹۶|

*** www.SAHANDSHOP.com *** مجموعه تصویری تکنوازی و آموزش تار آذری ( با قیمت مناسب – کیفیت عالی در دی وی دی های چاپ شده با بسته بندی شکیل ) – شماره تلگرام ما : ۰۹۳۸۰۴۲۰۱۰۲