آذر ۱۳۹۴

مخمس هاواسی از عاشیق اهلیمان

By |آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴|

با یکی دیگر از اجراهای داستانی استاد اهلیمان در خدمت بزدیدکنندگان موسیقی دوست مجله اینترنتی دویماز هستیم .

در این فایل صوتی عاشیق اهلیمان مخمس هاواسی را اجرا می نماید .

[…]

ائده بیلمز – ساز و آواز اهلیمان

By |آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴|

دانلود مستقیم فایل صوتی ساز و آواز آذربایجانی از عاشیق اهلیمان آهنگ شاد بنام ائده بیلمز

[…]

آهنگ شاد عاشیق اهلیمان – ناز ایله ییر

By |آذر ۱۴ام, ۱۳۹۴|

در این مطلب با یکی دیر از اجراهای شاد موسیقی زیبای آشیقی آذربایجانی از استاد هلیمان در خدمت علاقمندان موسیقی آذربایجان هستیم .

در این فایل صوتی عاشیق اهلیمان آهنگ شاد ناز ایله ییر را با ساز خود اجرا میکند .

[…]

آهنگ شاد عاشیق اهلیمان – هانسی چیچکده گولده وار

By |آذر ۱۴ام, ۱۳۹۴|

دانلود مستقیم آهنگ بسیار زیب و شاد آذربایجانی بنام هانسی چیچکده گولده وار با ساز آواز آشیق اهلیمان

[…]

ادایه باخگینان از عاشیق اهلیمان

By |آذر ۱۳ام, ۱۳۹۴|

دانلود آهنگ آشیقی بسیار شد از عاشیق اهلیمان بنام ادایه باخگینان

[…]

دویمه کرمی با ساز و آواز عاشیق اهلیمان

By |آذر ۱۳ام, ۱۳۹۴|

دانلود مستقیم فایل صوتی Doyme Keremi با صدای استاد اهلیمان

[…]

دئدیم دئدی با ساز و آواز عاشیق اهلیمان

By |آذر ۱۳ام, ۱۳۹۴|

دانلود مستقیم فایل صوتی آشیق اهلیمان بنام Dedim Dedi

[…]

داستان عاشیق اهلیمان در مورد غرور

By |آذر ۱۳ام, ۱۳۹۴|

با دانلود مستقیم فایل صوتی یکی دیگر از اجراهای ساز و آوازی آشیق اهلیمان در مورد غرور و خودپسندی در خدمت بازدیدکنندگان مجله ینترنتی دویماز هستیم .

[…]