دی ۱۳۹۴

فیلم تکساز عدالت دلی داغلی – گئدیرم

By |دی ۷ام, ۱۳۹۴|

دانلود فایل صوتی و کلیپ تصویری تکساز عدالت دلی داغلی – گئدیرم – با لینک مستقیم و با کیفیت بالا

[…]

فیلم تکساز عدالت دلی داغلی – جنگی کؤراوغلو

By |دی ۷ام, ۱۳۹۴|

با دانلود مستقیم فیلم کوتاه تکساز عاشیق عدالت (جنگی کؤراوغلو) در خدمت عاشقان موسیقی اصیل آذربایجان هستیم.

[…]

فیلم تکساز عدالت دلی داغلی – روحانی هاواسی

By |دی ۷ام, ۱۳۹۴|

دانلود مستقیم فایل صوتی و کلیپ تصویری فیلم تکساز عدالت دلی داغلی – روحانی هاواسی – با کیفیت بالا

[…]

تکساز عدالت دلی داغلی – گؤزلده عشوه ناز اولور

By |دی ۶ام, ۱۳۹۴|

دانلود کلیپ تصویری فیلم کوتاه تکساز عاشیق عدالت دلی داغلی ( آشیق بالا عدالت ) – گؤزلده عشوه ناز اولور – با لینک مستقیم و با کیفیت بالا

گؤزلده عشوه ناز اولور – گل گل گؤزل یار سئویرم سنی

[…]

تکساز یاندی جانیم یاندی داغلار از عدالت دلی داغلی

By |دی ۶ام, ۱۳۹۴|

دانلود مستقیم کلیپ تصویری و فایل صوتی تکساز یاندی جانیم یاندی داغلار از عدالت دلی داغلی با کیفیت بالا

فیلم کوتاه تکساز آشیق عدالت دلی داغلی ( بالا عدالت ) – یاندی جانیم یاندی داغلار

[…]

آهنگ آغارما ساچیم از عدالت دلی داغلی

By |دی ۶ام, ۱۳۹۴|

دانلود فایل صوتی و کلیپ تصویری آهنگ آغارما ساچیم از عدالت دلی داغلی با لینک مستقیم و کیفیت بالا

[…]

فیلم تکساز عدالت دلی داغلی با شعر سخاوت کلبجرلی

By |دی ۶ام, ۱۳۹۴|

دانلود کلیپ تصویری و فایل صوتی تکساز عدالت دلی داغلی با شعر سخاوت کلبجرلی با لینک مستقیم و کیفیت بالا

[…]

فیلم تکساز عدالت دلی داغلی – مراسم کلبجر

By |دی ۶ام, ۱۳۹۴|

با دانلود یک فیلم کوتاه دیگر از ساز و آواز عاشیق عدالت دلی داغلی ( بالا عدالت ) در خدمت بازدیدکنندگان مجله اینترنتی دویماز هستیم.

در این برنامه عدالت در زادگاه خود منطقه Kelbecer به اجرای ساز و آواز می پردازد.

[…]