دی ۱۳۹۴

دانلود تکنوازی تار جلیل شهناز – چهار مضراب یتیمک

By |دی ۱۲ام, ۱۳۹۴|

دانلود تکنوازی تار استاد شهناز – چهار مضراب یتیمک و ابوعطا از آلبوم باغ نوا – با لینک مستقیم و با کیفیت بالا

[…]

چهار مضراب ابوعطا از جلیل شهناز

By |دی ۱۲ام, ۱۳۹۴|

دانلود تکنوازی تار استاد جلیل شهناز – چهار مضراب ابوعطا از آلبوم باغ نوا – با لینک مستقیم و با کیفیت بالا

[…]

دانلود تکنوازی تار جلیل شهناز – چهارمضراب سه گاه

By |دی ۱۲ام, ۱۳۹۴|

دانلود تکنوازی تار جلیل شهناز – چهار مضراب سه گاه – با لینک مستقیم و با کیفیت بالا

[…]

دانلود چهار مضراب نوا از جلیل شهناز

By |دی ۱۲ام, ۱۳۹۴|

دانلود چهار مضراب نوا از جلیل شهناز با لینک مستقیم و با کیفیت بالا

[…]

دانلود چهارمضراب سه گاه جلیل شهناز

By |دی ۱۲ام, ۱۳۹۴|

دانلود تکنوازی تار سلطان تار ایران استاد جلیل شهناز – چهارمضراب سه گاه از آلبوم باغ نوا – با لینک مستقیم و با کیفیت بالا

[…]

دانلود چهار مضراب نوا در نوا از جلیل شهناز

By |دی ۱۲ام, ۱۳۹۴|

دانلود مستقیم تکنوازی تار استاد جلیل شهناز – چهارمضراب نوا در نوا از آلبوم باغ نوا در دستگاه نوا – با کیفیت بالا

[…]

دانلود تکنوازی تار جلیل شهناز – چهار مضراب باغ نوا

By |دی ۱۲ام, ۱۳۹۴|

دانلود مستقیم تکنوازی تار استاد جلیل شهناز – چهار مضراب باغ نوا از آلبوم باغ نوا – با کیفیت بالا

[…]

آذر ۱۳۹۴

چهار مضراب شور از جلیل شهناز

By |آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴|

دانلود چهار مضراب در دستگاه شور با تار جلیل شهناز و تنبک محمود فرهمند با لینک مستقیم و کیفیت عالی

[…]