فروردین ۱۳۹۵

دانلود چهارمضراب بیداد حسین علیزاده

By |فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم رنگ چهار مضراب بیداد با سه تار استاد حسین علیزاده و تمبک مجید خلج  از آلبوم کنسرت همایون

[…]

دانلود مستقیم سوز و گداز سه تار حسین علیزاده

By |فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم قطعه سوز و گداز با سه تار استاد حسین علیزاده و تمبک مجید خلج  از آلبوم کنسرت همایون

[…]

دانلود قطعه ضربی بیداد حسین علیزاده

By |فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم ضربی بیداد با سه تار استاد حسین علیزاده و تمبک مجید خلج  از آلبوم کنسرت همایون

[…]

دانلود تکنوازی سه تار حسین علیزاده – رنگ بحر طویل

By |فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم رنگ بحر طویل با سه تار استاد حسین علیزاده و تمبک مجید خلج  از آلبوم کنسرت همایون

[…]

دانلود آلبوم زیر تیغ حسین علیزاده – شوق یوسف

By |فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم قطعه شوق یوسف از استاد حسین علیزاده و گروه هم آوایان با آواز محمد معتمدی از آلبوم زیر تیغ

[…]

دانلود آلبوم زیر تیغ حسین علیزاده – قطعه مثنوی

By |فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم قطعه مثنوی از استاد حسین علیزاده و گروه هم آوایان از آلبوم زیر تیغ

[…]

دانلود آلبوم زیر تیغ حسین علیزاده – بیداد

By |فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم قطعه بیداد از استاد حسین علیزاده و گروه هم آوایان با آواز محمد معتمدی از آلبوم زیر تیغ

[…]

دانلود آلبوم زیر تیغ حسین علیزاده – باپیر

By |فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم تکنوازی سه تار استاد حسین علیزاده ( قطعات باپیر 1 و 2 و 3 ) از آلبوم زیر تیغ

[…]