اردیبهشت ۱۳۹۵

دانلود آهنگ رمز عشق از محمدرضا لطفی

By |اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم قطعه رمز عشق با آواز استاد لطفی و همنوازی سه تار استاد محمد رضا لطفی و تنبک استاد محمد قوی حلم از آلبوم رمز عشق

[…]

دانلود قطعه ذکر با ساز و آواز استاد لطفی

By |اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم آواز استاد لطفی بنام ذکر با همنوازی سه تار استاد محمد رضا لطفی و دف استاد محمد قوی حلم از آلبوم رمز عشق

[…]

دانلود قطعه ضربی سه تار از استاد محمدرضا لطفی

By |اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم قطعه ضربی با همنوازی سه تار استاد محمد رضا لطفی و تنبک استاد محمد قوی حلم از آلبوم رمز عشق

[…]

دانلود خراباتی خوانی محمدرضا لطفی

By |اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم ساز و آواز استاد محمد رضا لطفی بنام خراباتی خوانی از آلبوم رمز عشق

[…]

دانلود مستقیم تکنوازی سه تار محمدرضا لطفی – کرشمه

By |اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم کرشمه با تکنوازی سه تار استاد محمد رضا لطفی از آلبوم رمز عشق

[…]

دانلود تکنوازی 3تار محمدرضا لطفی – فرود

By |اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم فرود با تکنوازی سه تار استاد محمد رضا لطفی از آلبوم رمز عشق

[…]

دانلود تکنوازی سه تار محمد رضا لطفی – درآمد ماهور

By |اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم درآمد ماهور با تکنوازی سه تار استاد محمد رضا لطفی از آلبوم رمز عشق

[…]

دانلود تکنوازی تار محمدرضا لطفی – قطعه رضوی

By |اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵|

دانلود مستقیم قطعه رضوی با تکنوازی تار استاد محمد رضا لطفی از آلبوم رمز عشق

[…]